Årsmøte i Sønderviken Båtforening onsdag 25. april 2018, kl. 19.00 på Røros Rehabiliteringssenter.

Saksliste:

  1. Åpning.
  2. Godkjenning av innkallelse og saksliste
  3. Valg av møteleder og referent.
  4. Årsberetning.
  5. Regnskap.
  6. Fastsettelse av avgifter kontingenter for inneværende år
  7. Valg av styre og valgkomite
  8. Innkomne saker.

Årsmøtesak, forslag til anskaffelse.

 Det har vært tyveri av motor og hærverk. Styret vil derfor foreslå at vi plasserer en bom som vist på skissen. Dette er klarert med Statsskog. Vi har innhentet tilbud fra to leverandører og kostnadene vil bli kr. 50-60000,- pluss montering og noe dugnadsinnsats.

 

Orientering under medlemsmøtet vedrørende område for båthavna

Båtforeningen leier i dag området rundt «gammelhavna». Området i nyhavna med tilhørende molo er noe vi «bare har benyttet». Statsskog ønsker at det blir ryddet opp i dette. Her er det tatt med et område for evt. fremtidig utvidelse av havna.

Bildet (nedenfor) viser forslag til kommende eiendomsgrense til småbåthavna:

 

Da er høstens dugnad for opptak av brygger gjennomført. Været har ikke vært det aller beste. I oktober må en nesten forvente både snø og kulde. En stor takk til alle som deltok.

© 2018 SØNDERVIKEN BÅTFORENING og FEMUNDSNESSET HYTTEFORENING