Om båtforeningen

Sønderviken Båtforening ble startet i 1977 av personer fra Røros som benyttet Femunden til fiske og rekreasjon. Foreningen fikk leie grunn av Statskog og dermed ble det anlagt en båthavn i Synnervika.

Behovet for båtplass ble stadig større så med årene er det foretatt flere utbygginger. I 2005 ble det bestemt at hele havna skulle renoveres, da deler av anlegget begynte å bære preg av forfall. Det ble brukt malmfuru og kuppelstein som byggmateriale, og det ble montert nye utriggere og bommer. I 2007 ble havna så utvidet med 28 plasser etter at interessen for å leie plass økte.

I dag disponerer foreningen 146 båtplasser. Det er 179 medlemmer totalt i foreningen. Foreningen drives på dugnad og det er veldig stort oppmøte på alle sammenkomster foreningen arrangerer. Foreningen feiret sitt 30 års jubileum i 2007. Redningsselskapet har forøvrig bryggeplass til sin redningsbåt i båthavna.

Båthavna er i dag en perle som vi medlemmene er veldig stolte av. Det er plassert flere store benker rundt om i havna så her er det mulig å nyte utsikten utover Femunden med en god kopp kaffe.
Image

Foto: Johnas Thørn Bakken

© 2018 SØNDERVIKEN BÅTFORENING